Privacy

Privacy en cookieverklaring

Kruiswerk Achterhoek en Liemers verwerkt van de bezoekers van deze website persoonsgegevens. Kruiswerk Achterhoek en Liemers vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Kruiswerk Achterhoek en Liemers is ervoor verantwoordelijk om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met de privacywetgeving omgaan. In deze privacyverklaring gaan wij in op de gegevens die wij van jou verwerken via deze website.

Elke verwerking van persoonsgegevens door Kruiswerk Achterhoek en Liemers is in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Contactgegevens van Kruiswerk Achterhoek en Liemers

Kruiswerk Achterhoek en Liemers is gevestigd aan 't Brewinc (tweede verdieping) IJsselkade 17 te 7001 AN te Doetinchem.

Functionaris van de gegevensbescherming

Mocht je vragen hebben over deze privacy- en cookieverklaring, dan horen we het graag. Vragen over jouw privacy kun je stellen aan de functionaris gegevensbescherming van Kruiswerk Achterhoek en Liemers via administratie@kruiswerk.nl of via 088 – 17 17 301.

Waarom en welke gegevens wij van jou verwerken

Kruiswerk Achterhoek en Liemers verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • Internetbrowser en apparaat type.

Kruiswerk Achterhoek en Liemers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij jou af te leveren en
 • Kruiswerk Achterhoek en Liemers analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@kruiswerk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kruiswerk Achterhoek en Liemers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kruiswerk Achterhoek en Liemers) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kruiswerk Achterhoek en Liemers bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: vijf jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kruiswerk Achterhoek en Liemers verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kruiswerk Achterhoek en Liemers gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Kruiswerk Achterhoek en Liemers gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kruiswerk Achterhoek en Liemers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@kruiswerk.nl. Kruiswerk Achterhoek en Liemers heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Jouw rechten als bezoeker van de website

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kruiswerk Achterhoek en Liemers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar administratie@kruiswerk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Kruiswerk Achterhoek en Liemers wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Offline verstrekte gegevens

Ook als je gegevens naar ons opstuurt of inlevert bij onze ledenservice, is de gegevensverwerking bij Kruiswerk Achterhoek en Liemers in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De door jou verstrekte gegevens worden enkel gebruikt om onze dienstverlening beter op jou te kunnen afstemmen.

Het delen van jouw gegevens gebeurt alleen aan derden indien je een dienst bestelt van een van onze partners en deze gegevens noodzakelijk zijn voor deze dienstverlening. Dit gebeurt dus nooit zonder jouw toestemming.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Nadat je je lidmaatschap heeft opgezegd bewaren wij alleen jouw gegevens die nodig zijn om aan onze fiscale verplichtingen te voldoen.